Školní družina

Poznávání přírody a ekologie

Hlavním letošním tématem programu ve družině je příroda. Zaměříme se na přírodní krásy a zvířata, která u nás žijí a v neposlední řadě na ekologii a ochranu přírody.
Na začátku školního roku jsme do tříd a do družiny obdrželi tašky na třídění odpadu, které rozlišují plasty, papír a sklo. Za jejich dodání děkujeme p. Přehnalové.
Kousek přírody se prolnul i do vnitřních prostor školy díky výrobkům z přírodnin a výzdobě v košících a miskách. Aranžování máme již jako tradici a tvoření je nám inspirací k další činnosti.
Přestože obvykle nejraději vidíme malinké lesní tvory-mravence v jejich domovině, vytvořili jsme si vlastní mraveniště přímo ve družině. Své papírové loutky si děti pomocí magnetů rozmístily na tabuli a začalo hmyzí hemžení. O mravencích bude i přednáška, která nás teprve čeká.
Rozmanitostí a zajímavostí přírody je nespočet a my se těšíme na každé další poznávání.

Naše účast v celostátní výtvarné  soutěži Čarovná pastelka od firmy KOH-I-NOOR

Děti ze školní družiny se zúčastnily této soutěže, její vyhodnocení mělo proběhnout na konci června.Avšak z důvodů mimořádné situace v souvislosti s opatřeními kvůli šíření nemoci COVID-19 se uzávěrka soutěže překládá. Náhradní termíny budou oznámeny na webové stránce www.carovnapastelka.cz začátkem školního roku 2020/21.