Aktuality

Přehled akcí

plánovaných v týdnu 20. – 24. 5. 2019 k nahlédnutí v odkazu.

(20. 5. 2019)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává základní škola Jasenná, příspěvková organizace, Jasenná 15, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole Jasenná, od školního roku 2019/2020, u dětí s těmito evidenčními čísly (klikněte na odkaz, prosím).

(24. 4. 2019)

Nabídka pracovního místa

Základní škola Jasenná, okres Zlín, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici pedagoga. Bližší informace v odkazu (klikněte).

 (20. 10. 2018)